Заболявания, Онкоурология, Простата

Простатно-специфичен антиген (PSA)

PSA3Роля на простатно-специфичният антиген

Простатно-специфичен антиген (PSA) е специфична протеаза която се произвежда  от епителните клетки на простатната жлеза и  играе основна роля за втечняването на спермата.

PSA прониквайки в кръвообръщението, дава възможност за неговото изследване чрез вземане на кръвна проба от пациента. Откриването му датира от 70-те години, а въвеждането на PSA като показател в рутинната урологична практика започва към края на 80-те години.  Показателя значително повишава честотата на откритите в ранни етапи туморни заболявания на простатната жлеза, което значително подобрява прогнозата и изхода от лечението.

Кога се изследва простатно-специфичен антиген?

Важно е обаче да се има предвид обаче че, показателя PSA се повишава не само при онкологични заболявания на простатата (рак на простатата), но също така и при възпаления на простатната жлеза както и при нейното обичайно уголемяване свързано с възрастта (хиперплазия на простатата). Поставянето на катетър в пикочния мехур и други диагностични манипулации водят до временно повишаване в рамките на няколко дни на стойностите на показателя, което винаги трябва да се взема под внимание. Предполага се че, карането на колело и еякулацията също биха могли да доведат до минимално повишаване на нивото на PSA в кръвта.

PSA1

Нормални нива на PSA в кръвта

Чрез международно консенсусно становище е приета като горна граница на „нормалното ниво“ стойността  от 4 ng/ml. Трябва обаче винаги да се има предвид обаче че, злокачествено заболяване на простатата е възможно и при всяка стойност под това условно „нормално ниво“. Например според голямо международно проучване е установено че при PSA до 0.5 ng/ml при 6.6 % от пациентите е възможно наличие на карцином (рак) на простата. При стойности между 3.1 до 4.0 ng/ml риска е около 26 %.

Възрастово нарастване на PSA

Нормално PSA нараства с увеличаване на възрастта, като за различните възрастови периоди нивото е:

между 40-59 години- 0.25 ng/ml  за 1 година;

между 60-69 одини – 0.50 ng/ml  за 1 година;

над        70 години      – 0.75  ng/ml  за 1 година.

PSA  и свързани с него показатели

Простатно-специфичен антиген

Роля на свободен и общ простатно-специфичен антиген

Често самостоятелната интерпретация на PSA е трудна. Ето защо за повишаване на неговата диагностична специфичност и чувствителност е възможно и необходимо нивото му да бъде съпоставено с обема на простатната жлеза, с времето на нарастване и удвояване на стойността на простатно-специфичен антиген, с изгодната базова стойност на 40-50 годишна възраст, както и със съотношението на свободен (free) PSA/ общ (total) PSA.

Полезни изводи за простатно-специфичен антиген:

1. PSA е достъпен и надежден метод за ранна диагностика на рак на простата.

2. Изследването му в България по пакета осигурен от НЗОК е след 50 годишна възраст, през 2 години. Все по-често обаче се препоръчва изследването да започне след 40 годишна възраст.

3. Интерпретацията на стойностите на показателя PSA никога не трябва да бъде само като абсолютна стойност, както и дали е под или над 4 ng/ml. Правилната преценка е от уролог, защото онкологично заболяване може да има и под стойности от 4 ng/ml. В същото време над тази стойност може да се установи заболяване, което не е онколкогично.

4. Освен за диагностика и скрининг PSA се използва и да контролиране на резултатите след започнато лечение.

                                                                Автор на статията – Д-р Петър Антонов -уролог

                                                                УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, Клиника по Урология

                                                                e-mail: dr.p.antonov@gmail.com

Tags: , , ,

Comments are closed.