Онкоурология, Простата

Рак на простатата

рак на простатата - анатомия

Рака на простатата е често заболяване

Ракът на простата – второто по честота онкологично заболяване при мъжете

Ракът на простатата се развива от простатната тъкан, има висока честота, симптомите са нетипични. Новите възможности за лечение се увеличават, което подобрява прогнозата и преживяемостта на пациентите

Карциномът на простатата (рак на простатата) е едно от  най-често диагностицираните злокачествено заболяване в света при мъжете. Честотата му нараства с увеличаването на възрастта. По последни публикувани данни той е втората по честота причина за раково обусловена смъртност сред мъжката популация  в световен мащаб. Това е което определя всъщност рака на простатата за изключителна важност и значимост.

През последните десетилетия ракът на простатата се превърна в един от най-важните медицински проблеми на мъжете след 50 годишна възраст. Последните епидемиологични данни сочат, че смъртността от рак на простатата бележи тенденция за намаляване в страните от Западна и Северна Европа. Единствените изключение са България, Румъния и Русия. 

рак на простатата - статистика

Ракът на простатата заема второ място

За развитието на рака на простатата имат значение генетични фактори (при около 9 % е наследствен), повишената възраст ( с повишаване на възрастта честотата се повишава), както и расовата и етническа принадлежност. Тестостеронът е важен за развитието и прогресията на рака на простатата. Тестостеронът не предизвиква рак на простатата, а е важен фактор в развитието и прогресията.

Симптоми на рака на простата

В началната си фаза на развитие заболяването никога не дава оплаквания, които да насочат пациента или лекаря към заболяването, ето защо профилактичните прегледи при уролог и изследването на туморният маркер – Простатно специфичния антиген (PSA) са от изключителна важност за поставяне на ранната диагноза. Често се случва рака на простатата да се диагностицира на базата на някои оплаквания поради които пациентите търсят лекарска помощ:

– затруднено уриниране с прекъсване и изтъняване на струята, забавено начало на уринирането, напрягане при уриниране;

– нощно уриниране – повече от 2 уринирания през нощта;

– парене при уриниране;

– наличие на кръв в урината (хематурия) или в семенната течност (хемоспермия)

– при напреднало заболяване с ангажиране на костите от метстазирал рак на простатата са възможни костни болки в таза и гръбначния стълб.

Ранна диагностика на рак на простатата

В по-голямата част от случаите рака на простатата се развива и прогресира относително бавно. Поставянето на диагнозата в ранни стадии, когато процеса е ограничен в рамките на простатната жлеза е предпоставка и важно условие за успешното лечение.

Ежегодното посещение при личен лекар и изследването на простатно-специфичния антиген (PSA), а при необходимост и преглед от уролог – ехографско изследване и ректално туширане са факторите които водят до ранно откриване на рака на простатата и успешното лечение.

Скрининг – Според Европейското дружество по урология (EAU) масовият скрининг се дефинира като изследване на рискова група без оплаквания. Обикновено започва като част от проучване, където инициативата е на уролози. При т.нар. ранно диагностициране при рак на простатата или опортюнистичен скрининг основна роля играят пациентът или семейният лекар. Основни цели на двата вида скрининг са:

(1) намаляване на смъртността от рака на простатата и

(2) удължаване на преживяемостта с подобряване на качеството на живот.

Скринирането с PSA намалява смъртността с 20%.

Остават отворени два ключови въпроса: (1) на каква възраст трябва да започва ранната диагностика и (2) какви са интервалите за тестване с PSA и ДРИ (дигитално ректално изследване).

Тестът с PSA не се препоръчва при мъже над 75-годишна възраст, тъй като ранното откриване на рака на простатата е без клинично значение.

Ранно изследване на PSA  трябва да бъде предложено на мъже в риск:

  • Мъже над 50 години;
  • Мъже над 45 години , които са фамилно обременени с рак на простатата.

Лечение на рак на простатата

Лечението на рака на простатата е комплексно и зависи от стадия на заболяването. Днес преживяемостта на болните с карцином на простатата е несравнимо по-висока от тази в близкото минало. Подобрява се и качеството на живота на пациентите.

Оперативно лечение

Хирургичното лечение на рака на простатата е най-подходящо когато заболяването е локализирано само в простатната жлеза. Началото е от 1982 г. когато е въведена за първи път радикалната простатовезикулектомия. Обема на оперативното лечение включва отстраняване на цялата простатна жлеза, семенните мехурчета, а според стадия на заболяването е възможно да се наложи и извършване на тазова лимфна дисекция (отсраняване на лимфните възли).

Други начини на лечение на рака простатата

Лъчелечението е форма на лечение с добри резултати при локализирано заболяване, но така също и част от мултидисциплинарното лечение при напреднало заболяване. При тази форма на лечение се използват лъчи за убиване на клетките. Сериозността на усложненията след лъчетерапия е различна от човек до човек и зависи от общото здравословно състояние и вида на лъчетерапията.

Хормонотерапия – откритието, че рака на простатата зависи от андрогените (мъжките полови хормони) и липсата им може до доведе до забавяне на развитието на карцинома е революционно откритие не само в урологията, но и като цяло в медицината.

Химиотерапия – използва се случаите с напреднало заболяване – рак на простатата и развитие на метастази.

Кратко обобщение за рака на простатата

Простатата се намира в областта на долните пикочни пътища под пикочния мехур и около пикочния канал (уретрата). Простата имат само мъжете. Тя произвежда част от семенната течност (сперма).

Ракът на простатата все още е предизвикателство за лекарите.

Широко използваният маркер PSA ни даде възможността да откриваме както агресивните и метастазирали заболявания, но така също и тези, които са в начален стадий и липсват оплаквания.

Адекватното лечение на рака на простатата следва да бъде съобразено както с ползите за пациента, но така също и с потенциалните усложнения.

Възможно е след проведено лечение рака на простатата да се възобнови, медицинският термин за това е рецидив на заболяването. Това обикновенно се открива или чрез изследване на PSA, или чрез извършването на образни изследвания.

Ракът на простатата –  второто по-честота онкологично заболяване при мъжете

Симптоми на рак на простатата

Ранна диагностина на рак на простатата

Лечение на рак на простатата

Кратко обобщение за рака на простатата

                                                                Автор на статията – Д-р Петър Антонов -уролог

                                                                УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, Клиника по Урология

                                                                e-mail: dr.p.antonov@gmail.com

Tags: , ,

Comments are closed.