Мъжки проблеми

Международен Индекс за Еректилна Функция (IIEF-5)

Ако считате, че имате проблеми с ерекцията, моля попълнете следният въпросник – международен индекс за еректилна функция:

1. През последните 4 седмици колко често сте постигали ерекция по време на сексуална активност?

• Не съм проявявал сексуална активност
• Почти винаги или винаги
• Повечето пъти (много повече от половината случаи)
• Понякога (приблизително в половината случаи)
• Няколко пъти (много по-малко от половината случаи)
• Почти никога или никога

2. През последните 4 седмици, когато сте достигали ерекция при сексуална стимулация, колко често Вашите ерекции са били достатъчно твърди за проникване?

• Не съм проявявал сексуална активност
• Почти винаги или винаги
• Повечето пъти (много повече от половината случаи)
• Понякога (приблизително в половината случаи)
• Няколко пъти (много по-малко от половината случаи)
• Почти никога или никога
Въпроси 3, 4 и 5 се отнасят за ерекциите, които сте имали при сексуален контакт.

3. През изминалите 4 седмици колко пъти сте били в състояние да проникнете в партньорката си при опит за полово сношение?

• Не съм правил опити за сексуален контакт
• Почти винаги или винаги
• Повечето пъти (много повече от половината случаи)
• Понякога (приблизително в половината случаи)
• Няколко пъти (много по-малко от половината случаи)
• Почти никога или никога

4. През изминалите 4 седмици по време на сексуален контакт колко пъти сте били в състояние да поддържате ерекцията си след като сте проникнали в партньорката си?

• Не съм правил опити за сексуален контакт
• Почти винаги или винаги
• Повечето пъти (много повече от половината случаи)
• Понякога (приблизително в половината случаи)
• Няколко пъти (много по-малко от половината случаи)
• Почти никога или никога

5. През изминалите 4 седмици по време на сексуален контакт колко трудно Ви е било да да поддържате ерекцията си до приключване на контакта?

• Не съм правил опити за сексуален контакт
• Почти винаги или винаги
• Повечето пъти (много повече от половината случаи)
• Понякога (приблизително в половината случаи)
• Няколко пъти (много по-малко от половината случаи)
• Почти никога или никога

6. Колко пъти сте се опитвали да имате сексуален контакт през изминалите 4 седмици?

• Не съм правил опит
• 1-2 опита
• 3-4 опита
• 5-6 опита
• 7-10 опита
• 11 или повече опита

7. През последните 4 седмици колко често сексуалните контакти са Ви задоволявали?

• Не съм правил опити за сексуален контакт
• Почти винаги или винаги
• Повечето пъти (много повече от половината случаи)
• Понякога (приблизително в половината случаи)
• Няколко пъти (много по-малко от половината случаи)
• Почти никога или никога

8. В каква степен сексуалният контакт Ви е доставял удоволствие през последните 4 седмици?

• Не съм имал сексуален контакт
• В много голяма степен ми доставяше удоволствие
• В голяма степен ми доставяше удоволствие
• В известна степен ми доставяше удоволствие
• Донякъде ми доставяше удоволствие
• Не ми доставяше удоволствие

9. Колко пъти сте еякулирали при сексуална стимулация или сексуален контакт през последните 4 седмици?

• Не съм проявявал сексуална активност
• Почти винаги или винаги
• Повечето пъти (много повече от половината случаи)
• Понякога (приблизително в половината случаи)
• Няколко пъти (много по-малко от половината случаи)
• Почти никога или никога

10. Колко пъти през последните 4 седмици сте изпитали оргазъм по време на сексуална стимулация или сексуален контакт (със или без еякулация)?

• Не съм проявявал сексуална активност
• Почти винаги или винаги
• Повечето пъти (много повече от половината случаи)
• Понякога (приблизително в половината случаи)
• Няколко пъти (много по-малко от половината случаи)
• Почти никога или никога
Въпроси 11 и 12 се отнасят за сексуалното желание.

11. Колко пъти сте изпитвали сексуално желание през изминалите 4 седмици?

• Почти винаги или винаги
• Повечето пъти (много повече от половината случаи)
• Понякога (приблизително в половината случаи)
• Няколко пъти (много по-малко от половината случаи)
• Почти никога или никога

12. Как бихте оценили нивото на сексуалното си желание през изминалите 4 седмици?

• Много високо
• Високо
• Средно
• Ниско
• Много ниско или никакво

13. До каква степен сте задоволен от цялостния си сексуален живот през изминалите 4 седмици?

• Много задоволен
• Умерено задоволен
• Почти еднакво задоволен и незадоволен
• Умерено незадоволен
• Силно незадоволен

14. Доколко сте бил задоволен от сексуалните отношения с партньорката си през изминалите 4 седмици?

• Много задоволен
• Умерено задоволен
• Почти еднакво задоволен и незадоволен
• Умерено незадоволен
• Силно незадоволен

15. Как оценявате Вашата увереност да постигате и поддържате ерекция през последните 4 седмици?

• Много високо
• Високо
• Средно
• Ниско
• Много ниско

Съществува и по-кратка версия на Международен индекс за еректилна функция, но използването на пълният му вариант дава информация за всички възможни аспекти и причини!

Tags: , , ,

Comments are closed.