Бъбреци

Разбиване на камъни в бъбреците – модерната урология ДНЕС

Разбиване на камъни в бъбрецитеразлични методи за различните камъни

Извънтелесно разбиване на камъни в бъбреците

Апарат за извънтелесно разбиване на камъни в бъбреците

Няма идеален метод за лечение на камъните в бъбреците, но съвременните усилията на уролозите са насочени към това камъка да бъде премахнат напълно, с минимална травма за отделителната система на  пациента (това се осъществява чрез т.нар разбиване на камъни в бъбреците), както и премахване причините за ново образуване.

Извънтелесно разбиване на камъни в бъбреците (екстракорпорална литотрипсия)

Безспорен е факта, че Екстракорпоралната литотрипсия на пикочните камъни (ЕЛПК) е едно от най-големите постижения на урологията по отношение на лечението на камъните в бъбреците и уретера. Тя е отворила нова страница в лечението на бъбречно-каменната болест. Метода е доказано безвреден и ефективен по отношение лечението на това заболяване.

История на метода. На 7 февруари 1980 г в гр. Мюнхен, Германия е извършена първата успешна литотрипсия на камък в бъбрека. Няколко години по късно през 1986 г. в България са закупени за кратък интервал два апарата в гр. София. При първите апарати пациента се е поставял във вана с вода и манипулацията се извършвала под анестезия (упойка). По настоящем метода се прилага и в други градове в страната.

Разбиване на камъни в бъбреците - екстракорпорална литотрипсия

Схема за разбиване на камъни в бъбреците

Механизъм. Независимо от вида на апарата и начина на получаване на вълните, принципа на всички е, че насочени и фокусирани върху камъка те предизвикват напрежение върху повърхността му, в резултат на което камъка се раздробява.

Кога се прилага метода? С метода ЕЛПК могат да бъдат лекувани пациенти с камъни до 2-2.5 см, като важен момент е да няма пречки (запушвания) за спонтанното елиминиране  на получените фрагменти. Повечето апарати използават рентгенологичен контрол за фолусирането на ударните вълните, ето защо важно условие е камъните да бъдат рентгенопозитивни.

Кога не се прилага? Метода не се прилага при бременни жени поради необходимостта от използване на рентгенови лъчи, които при тях са противопоказани. При наличие на инфекция или запушване на бъбрека са също противопоказани за този метод.

Важно за пациента

1. Литотрипсията на камъни в бъбрека с този метод е обичайно неболезнено и не се прилага упойка.

2. Процедурата по разбиване  продължава около 30-40 мин.

3. Елиминирането (изпикаването) на песъчинките може да бъде съпроводено с болка и дискомфорт,  след процедурата могат да бъдат назначени медикаменти за около 1 седмица чрез които да се подпомогне отстраняването на фрагментите след разбиването на камъни в бъбреците.

4. Приема на повече течности благоприятства по-лесното излизане на песъчинките, които са се образували след разбиване на камъни в бъбреците.

5. Понякога се налага повтаряне на процедурата в зависимост от големината и местоположението на камъка.

6. При наличие на елиминирана чрез уринирането песъчинка или камъче, не бива да се забравя че  трябва да се изследват химическия им състав, което има значение за по нататъшното лечение и за предпазването от образуване на нови камъни.

Вътретелесно разбиване на камъни в бъбреците

Напоследък развитието на урологията в посока на усъвършенстване на минимално-инвазивните методи доведе до все по-широкото и често използване на вътретелесните методи за разрушаване на камъни, не само в бъбреците, но също така и в уретера и пикочния мехур. Тяхната висока ефективност по отношение на всички видове камъни – според локализацията, размера и химическият им състав, води до намаляване на честотата на извънтеленото разбиване (екстракорпорална литотрипсия) и увеличаване използването на тези методи. 

Уретерореноскопия

Разбиванена на камъни в бъбреците - интракорпорален метод

Разбиване на камъни в бъбреците с лазер

 

Ендоскопско лечение на камъни в бъбреците

Малки песъчинки след разбиване камъни в бъбреците

При този метод с помоща на специален апарат съдържащ камера се достига директно до самия камък. По време на разбиването се използват различни енергийни източници, най-често лазер, като уролога има възможност да види ефекта от разбиването веднага. Според това колко големи са фрагментите (парчетата) след процедурата е възможно да се наложи допълнително им остраняване и изтегляне с помоща на малки щипки или кошнички.

 • Предимства
 1. Висок процент на успеваемост от разбиването.
 2. Използват се естественият отвор на пикочния канал за да се достигне до камъка, без допълнителна необходимост от други разрези и травми по тялото. 
 3. Бързо възстановяване след процедурата.
 4. Кратък престой в болница.
 • Недостатъци
 1. Значителна част от консумативите необходими за този метод не се заплащат от НЗОК и е необходимо доплащане от пациента.

Перкутанна нефролитотомия

извънтелесно разбиване на камъни в бъбреците

Схема на разбиване на камъни в бъбреците – перкутанна нефролитотомия

Перкутанната нефролитотомия или литолапаксия е вторият от вътретелесните методи за минимално-инвазивно лечение на камъните в бъбреците. Исторически развитието на този метод за лечение на бъбречни камъни започва през 1941 г, а в България първата перкутанна  ендоскопска операция за камък в бъбрека е извършена през 1985 г.

При този метод не се използва естественият отвор на пикочния канал както е при уретерореноскопията. Необходимо е да се направи малък около 1.5 см разрез в областта над бъбрека. През него се създава канал до кухинната система на бъбрека и директно се визуализира и самият камък. Инструментариума е отново с вградена оптична система и помоща на камера уролога вижда както самият бъбрек отвътре заедно с камъка. Важно е и, че  директно се вижда резултата от самото разбиване. След процедурата на пациента се поставя за няколко дни специална нефростомна тръбичка с цел отвеждане на урината и предпазване от усложнения.

 • Предимства
 1. Висока ефективност при големи камъни в бъбрека, при които другите методи са с по-малък успех.
 2. Съвременните инструменти са свързани с минимална травма за бъбрека и значително намаляване на усложненията след процедурата.
 3. Кратък престой в болница
 • Недостатъци
 1. Необходимост от създаване на достъп до бъбрека, макар и рядко се наблюдава кървене от травмата на бъбрека.
 2. Част от необходимите консумативи не се заплащат от НЗОК и е необходимо доплащане от пациентите.

Разбиването на камъни в бъбреците – кратко заключение

Бъдещето на лечението на камъните в бъбреците принадлежи на минимално-инвазивните методи.

Те навлизат бързо, като в ръцете на опитния уролог резултатите от тях са: 

 • висока ефективност;
 • бързо възстановяне;
 • минимален риск от усложнения.

Правилния метод ще бъде определен от Вашият уролог и в най-общият случай зависи от :

 • локализацията на камъка;
 • размера на камъка;
 • химичният състав на камъка.

Разбиване на камъни в бъбреците – различни методи за различните камъни

Извънтелесно разбиване на камъни в бъбреците ( екстракорпорална литотрипсия)

Вътретелесно разбиване на камъни в бъбреците

Рабиване на камъни в бъбреците – кратко заключение

 

Автор на статията – Д-р Петър Антонов -уролог

УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, Клиника по Урология

e-mail: dr.p.antonov@gmail.com

Tags: , , ,

Comments are closed.