Новини

МОДУЛ 3 ЗА ОПЛ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. ПЛОВДИВ 

„Обучителни модули за повишаване на квалификацията и уменията на Общо Практикуващите Лекари (ОПЛ) за диагностициране, лечение на ДПХ, и последващо проследяване на прогресията на пациента“

МОДУЛ 3 „ДОБРОКАЧЕСТВЕНА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ – ЕВОЛЮЦИЯ НА СИМПТОМИТЕ И УСЛОЖНЕНИЯ“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: АУДИТОРЕН КОМПЕКС НА МЕДИЦИНСНИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. ПЛОВДИВ

РЕГИСТРАЦИЯ: 17.00

ЛЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ИВАН ДЕЧЕВ, ДМ – РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА ПО УРОЛОГИЯ И ОБЩА МЕДИЦИНА

МОДУЛА ВКЛЮЧВА ПРАКТИТИЧЕСКА СЕСИЯ И РАБОТА С МАНЕКЕНИ ОТ СИМУЛАЦИОНЕН ЦЕНТЪР: ПРОФ. Д-Р ИВАН ДЕЧЕВ, ДМ и Д-Р ПЕТЪР АНТОНОВ, ДМ

Събитието се организира с любезното съдействие и подкрепа на ГлаксоСмитКлайн България   LOGO Posveteni na humannosttaLOGO Posveteni na humannostta

Comments are closed.